Facility Management

contacteaza-ne

0737.627.376

office@tpcs.ro

Va oferim consultanta de specialitate in conformitate cu Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, precum si Hotararea de Guvern nr. 1425/2006 in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Majoritatea activitatilor au nevoie de instructiuni de protectia muncii, sanatate si securitate in munca. Societatea noastra va ofera un pachet complet de servicii de consultanta in protectia muncii, instructiuni de prevenire si stingere a incendiilor

In functie de domeniul in care lucrati si primejdiile pe care le presupune un loc de munca, echipa noastra va evalua si va decide principalele directii in oferirea de consultanta pentru a evita riscul si producerea unor posibile accidente. Toate acestea le vom ingloba in cursurile oferite firmelor din diverse domenii.

Categorii de servicii:

Paza si Protectie

In vederea realizarii in conditii optime a conceptului de  calitate a serviciilor specifice de pază, TPC SPIKE SECURITY  ţine cont de condiţiile impuse de beneficiari cu privire la aspectul fizic, dotarea, ţinuta agenţilor şi intreprinde în permanenta acţiuni specifice pentru abordarea unor masuri preventive cât şi corective cât mai riguroase pentru garantarea calităţii serviciilor de securitate prestate pentru beneficiari.

Prin serviciu de pază se înţelege, conform art. 20 (5) al Legii 333/2003:

a) paza proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;

b) paza proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni producătoare de pagube materiale;

c) paza mediului înconjurător;

d) furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de pază.

 

Conform art. 2 (1) al Legii 333/2003, „societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate sa asigure paza acestora”.

Aşadar, serviciul de pază cu agent este destinat preponderent:

Societăţilor comerciale, fie pentru spaţiile cu circuit închis (sedii, birouri, hale industriale, parcuri auto etc.), fie pentru cele destinate publicului larg (showroom-uri, magazine, supermarketuri, mall-uri, cinematografe, farmacii etc.);

Hotelurilor, pensiunilor;

Şantierelor de construcţii;

Sucursalelor bancare;

Ansamblurilor rezidenţiale;

Obiectivelor militare (cf. Normei 13/2008);

Instituţiilor publice;

Unităţilor de învăţământ private sau publice;

Parcurilor, zonelor de agrement ş.a.m.d.