Facility Management

contacteaza-ne

0737.627.376

office@tpcs.ro

Va oferim consultanta de specialitate in conformitate cu Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, precum si Hotararea de Guvern nr. 1425/2006 in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Majoritatea activitatilor au nevoie de instructiuni de protectia muncii, sanatate si securitate in munca. Societatea noastra va ofera un pachet complet de servicii de consultanta in protectia muncii, instructiuni de prevenire si stingere a incendiilor

In functie de domeniul in care lucrati si primejdiile pe care le presupune un loc de munca, echipa noastra va evalua si va decide principalele directii in oferirea de consultanta pentru a evita riscul si producerea unor posibile accidente. Toate acestea le vom ingloba in cursurile oferite firmelor din diverse domenii.

Categorii de servicii:

Securitate si Sanatate in Munca(SSM)

Va oferim consultanta de specialitate in conformitate cu Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, precum si Hotararea de Guvern nr. 1425/2006 in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Mai in detaliu, activitatea noastra in acest domeniu cuprinde:
 • Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala prin identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice
 • Efectuarea instructajului introductiv general, verificarea cunostintelor in domeniul SSM la categoriile de personal, precum si completarea fiselor individuale de instructaj
 • Instruirea conducatorilor de locurilor de munca privind organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca la nivel de societate;
 • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
 • Participare la intocmirea planului de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice, si de alta natura bazat pe evaluarea riscurilor;
 • Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire;
 • Completarea fiselor de expunere la riscuri profesionale – tip, in vederea efectuarii controlului medical la angajare si periodic al salariatilor in baza fisei postului si a fiselor tehnologice de lucrare;
 • Participare la Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca;
 • Comunicarea si cercetarea accidentelor de munca;
 • Efectuarea controlului locurilor de munca cu intocmirea proceselor verbale de control care evidentiaza deficientele si stabilesc masurile ce trebuie luate.
 • Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 • Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 • Consultanta si solutionare la problemele noi aparute pentru firmele contractante