Facility Management

contacteaza-ne

0737.627.376

office@tpcs.ro

Va oferim consultanta de specialitate in conformitate cu Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, precum si Hotararea de Guvern nr. 1425/2006 in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Majoritatea activitatilor au nevoie de instructiuni de protectia muncii, sanatate si securitate in munca. Societatea noastra va ofera un pachet complet de servicii de consultanta in protectia muncii, instructiuni de prevenire si stingere a incendiilor

In functie de domeniul in care lucrati si primejdiile pe care le presupune un loc de munca, echipa noastra va evalua si va decide principalele directii in oferirea de consultanta pentru a evita riscul si producerea unor posibile accidente. Toate acestea le vom ingloba in cursurile oferite firmelor din diverse domenii.

Categorii de servicii:

Prevenirea si Stingerea Incendiilor(PSI)

Top Project Consulting Services oferă in domeniul: Prevenirea si Stingerea Incendiilor (P.S.I.), consultanta de specialitate in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea nr. 307/2006  privind prevenirea si stingerea incendiilor(P.S.I.) .

Principalele activitati de prevenirea şi stingerea incendiilor (P.S.I.) pe care le oferim sunt:

  • organizarea activitătilor legate de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
  • indeplinirea criteriilor şi a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare privind prevenirea şi stingerea incendiilor (P.S.I.) prevăzute de actele normative in vigoare;
  • analiza periodică a capacitătilor legate de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
  • analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea imprejurarilor si a factorilor determinanti, precum şi a unor măsuri conforme cu realitate.

 

Intocmirea mapei cu documentele cerute de Legea nr. 307/2006 privind prevenirea si stingerea incendiilor si a Normelor de aplicare ale legii ce cuprinde un set documente de organizare pentru punctul de lucru:

  • Tematici şi materiale pentru toate fazele de instruire in domeniul situaţiilor de urgenţă(PSI);
  • Organizarea apărării impotriva incendiilor la locul de muncă;
  • Acte de autoritate: decizii, dispozitii, hotarâri prin care se stabilesc răspunderi pe linie de apărare impotriva incendiilor;
  • Instrucţiuni specifice de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI) pentru fiecare loc de muncă

Asiguram asistenţă şi servicii lunare de specialitate-cadru tehnic PSI prin efectuarea instruirii introductiv generale in domeniul situatiilor de urgenţă (PSI), asistenta de specialitate pentru instructajul la locul de muncă si periodic, intocmirea necesarului de dotare a societăţii cu mijloace de stingere şi de primă interventie in caz de incendiu, verificarea efectuării instructajului periodic pe baza tematicii intocmite şi completarea fiselor de instruire individuală in domeniul situatiilor de urgenţă SU (PSI); executarea de controale periodice in scopul depistării şi inlăturării stărilor de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor; stabilirea structurilor cu atribuţii in domeniul apărării impotriva incendiilor; efectuarea de exercitii practice; planuri de evacuare personal si testarea anuală a angajatilor.